hörmətsizlik

hörmətsizlik
is. Nəzakətsizlik, ədəbsizlik, ehtiramsızlıq, sayğısızlıq, qabalıq, tərbiyəsizlik. Bizim kimi uşaq-muşaqlar xanım deməyə qorxardı, eyib idi, hörmətsizlik sayılırdı. Qant..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • itaətsizlik — is. İtaət etməmə, boyun əyməmə, tabe olmama, sözə qulaq asmama; hörmətsizlik, intizamsızlıq. Qızının belə itaətsizliyi İmamverdiyə artıq dərəcədə təsir etmişdi. S. S. A.. Min ilin əzilmiş rəncbəri sanki qəbirdən qalxıb mülkədarla vuruşur, əlinə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • riayətsizlik — is. Hörmətsizlik, sayğısızlıq, riayət etməmə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təklifsizlik — is. Təklifsiz adamın hərəkət tərzi; hörmətsizlik, ədəbsizlik, nəzakətsizlik, sırtıqlıq; hörmət, rəsmiyyət gözləməmə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • abır — is. <fars.> 1. Həya, heysiyyət, şərəf, hörmət, qədir qiymət. <Zibeydə:> Axır mənim də özümə görə adım, abrım var! M. F. A.. <Gövhər:> İndiyədək abır, ismət saxladıb məni. . N. V.. <Birisi:> Məgər mən öz abrımdan keçib… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ehtiramsızlıq — is. Hörmətsizlik, mərifətsizlik, ədəbsizlik, nəzakətsizlik. Ehtiramsızlıq etmək. Ehtiramsızlıq göstərmək. – Hər halda özgələrin rəy və təsvirinə qarşı bu ehtiramsızlığı mən heç vaxt özümə layiq bilməzdim. . . Ü. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • etinasızlıq — is. Diqqətsizlik, hörmətsizlik, sayğısızlıq; saymamazlıq, fikir verməmə, əhəmiyyət verməmə. Etinasızlıq etmək. Etinasızlıq göstərmək. – Nina bu etinasızlığın zəminəsini çoxdan bəri mənə xəbər vermişdi. M. S. O.. Qoşatxan . . kobudu yerində… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iltifatsızlıq — is. İltifat göstərməmə, xoş üz göstərməmə; hörmətsizlik, nəzakətsizlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həqarət — ə. 1) hörmətsizlik, saymamazlıq; 2) həqir sayma, həqirlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bihörmətlik — is. Hörmətsizlik. Baba üzrxahlıq etdi: – Xanım, başına dönüm, bihörmətlik olar, xəcalət çəkərəm, – dedi. Ç.. Məsum kişi . . ömrünün bu çağlarında . . gördüyü bihörmətliyi, eşitdiyi nalayiq sözləri düşündü. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həqarət — <ər.> 1. is. Hörmətsizlik, sayğısızlıq, alçaqlıq, təhqir; alçaldıcı, heysiyyətə, mənliyə toxunan hərəkət, söz və s. Xan buyuran qulluqlarda qaim ol; Gör düşmənə nə həqarət eylərsən. M. V. V.. 2. Həqarətlə şəklində zərf – alçaq nəzərlə,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”